Prishtinë, Kosovë

Suharekë, Kosovë

+383 49 300 199

+383 49 300 656

E Hënë - E Shtunë, 9:00 - 18:00

Deratizimi

Deratizimi i hapësirave tuaja

Si një kompani e specializuar në deratizim, ne ofrojmë zgjidhje gjithëpërfshirëse për të kontrolluar dhe eliminuar në mënyrë efektive popullatat e brejtësve, duke mbrojtur shëndetin publik dhe pronën. Shërbimet tona përfshijnë një sërë metodash të përshtatura për nevoja specifike, duke përfshirë karremin, kapjen, masat e përjashtimit dhe modifikimet mjedisore.

Ne garantojmë

Kontroll të plotë të brejtësve, përmes metodat që janë krijuar për të reduktuar në mënyrë efikase popullatat e brejtësve, duke minimizuar rrezikun e transmetimit të sëmundjeve, dëmtimit të pronës dhe kontaminimit.

misioni ynë

Nëpërmjet përkushtimit tonë për përsosmërinë, integritetin dhe kënaqësinë e klientit, ne synojmë të jemi një partner i besueshëm në krijimin e mjediseve pa brejtës dhe promovimin e mirëqenies së komuniteteve të klientëve të cilëve ne ua ofrojmë shërbimin tonë.

Pyetjet më të shpeshta

Deratizimi i hapësirave zakonisht përfshin një proces me shumë hapa për të eliminuar në mënyrë efektive minjtë dhe për të parandaluar ri-infektimin. Fillimisht, kryhet një inspektim i plotë për të identifikuar pikat e hyrjes, zonat e foleve dhe shenjat e aktivitetit të minjve. Bazuar në këtë vlerësim, stacionet strategjike të karremit ose kurthe vendosen në vende kyçe për të synuar minjtë. Këto karrem ose kurthe janë zgjedhur me kujdes për efektivitet maksimal duke minimizuar rreziqet për njerëzit dhe kafshët shtëpiake. Për më tepër, mbyllja e pikave të hyrjes dhe zbatimi i masave sanitare për të hequr burimet e ushqimit janë hapa thelbësorë për të penguar minjtë. Monitorimi i rregullt dhe vizitat vijuese kryhen për të siguruar suksesin e procesit të deratizimit dhe për të ruajtur një mjedis pa minj.

Nuk ka një numër të caktuar të personave të duhet të jenë të pranishëm për të kryer deratizimin, por numri varet nga sipërfaqet që dezinsektohen dhe preparatet që përdoren.

Preparatet që përdoren nga ne për të kryer deratizimin janë plotësisht të padëmshme dhe ne përdorim biocide, çfarë do të thotë që nuk ka nevojë fare që të largohen njerëzit apo kafshët nga ambienti përderisa është duke u kryer procedura.